Reisen

Forberedelsene
angående sikkerhet
Etappe 1
Canada/ Alaska
Etappe 2
Mellom - og Sør Amerika
Etappe 3
Australia
Etappe 4
Singapore/ Laos
Etappe 5
Kina/ Russland
Takk - til alle
som hjalp til med realiseringen
   

Turen planlegges etappe vis, i alt fem etapper med avbrekk mellom hver etappe med en tur tilbake i Norge.
Jeg vil forsøke å besøke ytterpunktene i de kontinent jeg besøker. Dvs. lengst nord, lengst syd, lengst vest og lengst øst.
På første etappe på denne turen vil jeg få oppleve Canada og Alaska, dette området av verden har bestandig stått øverst på min ønskeliste, spesielt de øde områdene i Canada og Alaska. De senere etapper Østen, Kina, Russland og de tidligere Sovjetstater har jeg nesten ingen erfaringer fra, kun noen små korte turer.
Ved planleggingen har jeg flere ganger vurdert Afrika. Fra Australia til og igjennom Afrika istedenfor Østen. På det nåværende tidspunkt er dette skrinlagt, men ikke helt. Om Kina og Russland blir for vanskelig må dette kanskje bli løsningen. Jeg håper jeg kan realisere alle fem etappene.
Men planleggingen er gjort med tanke på at turen kan avbrytes når som helst om omstendigheter gjør at den ikke kan realiseres og må avbrytes.
Det skal ikke være flaut å snu, fornuften må råde.

Noen fakta og tall om selve reisen

Varighet: fra 28.04.13 til ca desember 2015.
Dager totalt: ca 940 dager.
Distanse: 135.000 til 150.000 km, ca 170 km per dag.
Beregnet diesel forbruk: ca 20.000 l, som tilsvarer en stor tankbil.
Båttransporter, bilen i container: 4 ganger.
Fly reiser, hjemreiser til Norge, som kombineres med pausene i forbindelse med båttransport og julehøytider m.m.: 5 ganger.
Planlagte dager i Norge: 145 dager.
Besøkte land inkl Europa: 29 til 32.
Grense overganger: ca 50.

 

 
 
©2013 / webmaster: annale@online.no